Europees Instituut voor innovatie en technologie steunt Nieuw Europees Bauhaus met 5 miljoen euro – Regionaal beleid

In dezephase zullen twintig innovatieve bedrijven elk maximaal 50 000 euro financiering ontvangen voor oplossingen die duurzaam (klimaatdoelstellingen, circulaire economie, nulvervuiling en biodiversiteit), mooi (kwaliteit van de ervaring en stijl unlucky functionaliteit) en inclusive (diversiteit eerst, zorgen voor toegankelijkheid en betaalbaarheid) zijn.

In total heeft de EIT-gemeenschap voor activiteiten van het Nieuw Europees Bauhaus in 2021 en 2022 een budget van 5 miljoen euro vrijgemaakt. De EIT-community booster loop tot 17 december 2021. Start-ups en scale-ups worden aangemoedigd om zich aan te melden en op te schalen. Tijdens een proeffase van deze community booster, die begin 2021 van start is gegaan, zijn al 13 ondernemingen ondersteund met in total 650 000 euros.

Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd: “Het Nieuw Europees Bauhaus gaat nu van ontwerp naar concrete resultaten dankzij de rechtstreekse steun van het Europees Instituut voor innovatie en technologie aan Europese innovators. Het initiatief draagt ​​bij tot de Europese Green Deal, maar ook tot de nieuwe ambitieuze EU-doelen in het cadre van Horizon Europa. Ik kijk uit naar alle innovatieve ideeën en producten van getalenteerde Europese ondernemers voor onze openbare ruimten en voor duurzame groei in Europa.”

Elisa Ferreira, commissaris voor Cohesie en Hervormingen: “Om ervoor te zorgen dat het Nieuw Europees Bauhaus de regio’s en steden in heel Europa en daarbuiten bereikt, moeten we innovatieve bedrijfsconcepten en -ideeën stimuleren. Onze kracht zit in samenwerking en de betrokkenheid van bedrijven, regionale en lokale gemeenschappen en creatieve geesten in een werkelijk participatieve aanpak over de sectoren heen. Innovatieve bedrijven kunnen een motor zijn van de tastbare verandering die we in onze samenleving willen bewerkstelligen. Het verheugt me dat het EIT een dergelijke verschuiving naar duurzaamheid, schoonheid en inclusie bevordert.

Voor 2021 en 2022 beschikt dit gezamenlijk initiatief over een budget van 5 miljoen euro om:

  • diensten voor bedrijfsacceleratie aan te bieden en ondernemers, innovators en bedrijven die affiniteit hebben met het Nieuw Europees Bauhaus te ondersteunen;
  • door burgers gestuurde initiatieven op te zetten en te mobiliseren;
  • opleidingsactiviteiten voor ondernemers en onderwijsmiddelen voor bijscholing en een leven lang leren aan te bieden.

Steun van het EIT aan het Nieuw Europees Bauhaus

In het afgelopen jaar heeft de EIT-gemeenschap de eerste phase van het Nieuw Europees Bauhaus aanzienlijk ondersteund. Er is een gezamenlijk initiatief van de EIT-gemeenschap en het Nieuw Europees Bauhaus opgezet om de betrokkenheid van de burgers te vergroten, gemeenschappen te betrekken bij het co-ontwerp van duurzame openbare ruimten en de doelstellingen van de Europese Green Deal te verwezenlijken.

Er zijn al succesvolle activiteiten van de EIT-gemeenschap voor het Nieuw Europees Bauhaus aan de gang, waaronder:

  • hulp aan innovators en ondernemers uit Midden- en Oost-Europa om hun bedrijf in de nieuwe Europese Bauhaus-sector te ontwikkelen en op te starten dankzij het Jumpstarter-programma van het EIT;
  • subsidies voor projecten onder leiding van burgers: parkeerplaatsen omvormen tot speelplaatsen, werken met ouderen, klimaatbestendige erfgoedsites enz.;
  • een specifieke focus op Nieuw Europees Bauhaus tijdens de Climathon 2021. Tijdens deze hackathon comments diverse deelnemers uit 150 steden en gemeenten over de hele wereld bijeen om het klimaatbewustzijn te vergroten, de status-quo te verstoren, en de ruimten waarin we leven en de toekomst die we als burgers willen met een frisse blik te bekijken.

Achtergrond

Het Europees Instituut voor innovatie en technologie versterkt het innovatievermogen van Europa door oplossingen aan te dragen voor dringende wereldwijde problemen en door ondernemerstalent te stimuleren om in Europa duurzame groei en gekwalificeerde banen te creëren. Het EIT is een EU-organan en integral onderdeel van Horizon Europe, het EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. Het Instituut ondersteunt dynamische pan-Europese partnerschappen, de EIT-kennis- en innovatiegemeenschappen, die bestaan ​​uit toonaangevende bedrijven, onderzoekslaboratoria en universiteiten. Samen met haar belangrijkste partners biedt de EIT-gemeenschap een breed scala aan innovatie- en ondernemerschapsactiviteiten in heel Europa aan: opleidingen voor ondernemers, steun bij de oprichting van een bedrijf, diensten voor bedrijf ondernemersceleeks.

Het EIT is het grootste innovatie-ecosysteem van Europa dat bijna 3 000 partners van toonaangevende bedrijven, onderzoeks- en onderwijsorganisaties in heel Europa verenigt in meer and 60 innovatiehubs. Het EIT heeft meer and 3 800 start-ups en scale-ups aangedreven en meer and 1 400 nieuwe producten en diensten gecreëerd die meer and 3.9 miljard euro extern capital hebben aangetrokken. Meer and 3 800 studenten zijn afgestudeerd and master-en doctoraatsprogramma’s met het EIT-label en meer and 100 000 personen hebben deelgenomen aan ondernemerstrainingen van de EIT-gemeenschap.

Shaun Dennis

"Certified introvert. Devoted internet fanatic. Subtly charming troublemaker. Thinker."

Leave a Reply

Your email address will not be published.