In eerste halfjaar 2021 meer goederenhandel dan voor coronacrisis

In de lente van 2020 had de wereldhandel veel last van de coronacrisis waardoor wereldwijd productieketens stil kwamen te liggen. Tegelijkertijd was er tussen olieproducerende landen geen overeenstemming over de olieprijs. Beide gebeurtenissen zorgden in de eerste helft van 2020 voor een kleinere vraag en lagere handelsprijzen. In de loop van 2020 herstelde de mondiale handel. De lagere export-en importwaarden in het vierde kwartaal waren volledig toe te schrijven aan lagere handelsprijzen.